Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů

 • Webová stránka sbírá pouze základní osobní údaje, jako jméno, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo, aby bylo možné zodpovědět dotaz nebo poskytnout požadovanou službu.
 • Údaje jsou zpracovány pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, a nebudou sdíleny s třetími stranami bez souhlasu uživatele.
 • Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly poskytnuty, nebo do té doby, dokud uživatel nevyžádá vymazání svých údajů.

Správcem osobních údajů je:

Název firmy
Sídlo
e-mail

 1. Zabezpečení osobních údajů

 • Webová stránka používá standardní zabezpečení, jako je SSL certifikát, aby byla zajištěna bezpečnost přenosu osobních údajů mezi uživatelem a serverem.
 • Webová stránka má implementována opatření pro zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo poškození.
 • Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby, jako jsou zaměstnanci provozovatele webu, kteří mají povinnost zachovávat důvěrnost a respektovat soukromí uživatelů.
 1. Práva uživatele

 • Uživatel má právo požádat o přístup k svým osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Pokud uživatel poskytl souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Pokud má uživatel stížnost na způsob zpracování svých osobních údajů, může se obrátit na provozovatele webu nebo na příslušný dozorový orgán pro ochranu osobních údajů.

 

Tyto podmínky zpracovávání osobních údajů nabývají platnost 1.1.2020